👉Komiksy górą‼️‼️

Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów przypada na 28 sierpnia z tej okazji w dniu 18 sierpnia Biblioteka Publiczna w Gołdapi zorganizowała „Dzień głośnego czytania komiksów” na skwerze przed biblioteką. Dzień ten to dobra okazja, aby spotkać się, poczytać i porozmawiać o komiksach.☺️ Dzieci wspólnie przeczytały i stworzyły własny komiks.
Spotkanie miało na celu rozbudzić wśród dzieci potrzebę czytania i zaprezentowania literatury dziecięcej.😊