Źródła informacji w bibliotece czyli katalog tradycyjny i komputerowy

Dnia 24 października gołdapską bibliotekę odwiedzili uczniowie klasy szóstej Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi. Pani Bogusia Chałupa i Danuta Bartos przyprowadziły swoich uczniów, aby mogli zapoznać się z warsztatem informacyjnym biblioteki.
Tematem lekcji bibliotecznej były „Źródła informacji w bibliotece czyli katalog tradycyjny i komputerowy”. Metoda zastosowana przez pracownika Czytelni Agnieszkę Pietrewicz to prezentacja multimedialna, pogadanka, pokaz i ćwiczenia. Uczniowie zostali zapoznani z rodzajami i budową katalogów, a także z elementami opisu katalogowego, czyli z kartą katalogową. W trakcie omawiania uczniowie sprawdzali jak wyglądają karty katalogowe po każdym katalogu wykonywali ćwiczenie sprawdzające umiejętne słuchanie. Następnie odbyły się ćwiczenia praktyczne dotyczące katalogu elektronicznego, każdy z uczestników zajął miejsce przy komputerze i uczyliśmy się wyszukiwać książek i artykułów z czasopism wg różnych kryteriów.
Lekcja była okazją do zapoznania się z działami biblioteki i zaprezentowania jej działań i zadań. Kolejne zajęcia już za tydzień.