Żołnierze wyklęci ziemi gołdapskiej

W drugim budynku muzealnym 4 marca spotkali się przedstawiciele rodzin nieżyjących bohaterów oraz osób dla których temat żołnierzy wyklętych jest bliski. W spotkaniu uczestniczył również Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto. Podczas konferencji głos zabrał Pan Marian Sadowski – bratanek Jana Sadowskiego ps. „Blady” komendanta ostatniego oddziału „wyklętych” z Suwalszczyzny, zamordowanego w 1951 r. na teranie Gminy Banie Mazurskie. Głos zabrał również Mirosław Pojawis reprezentujący rodzinę z miejscowości Rudzie, gdzie doszło do obławy na patrol Franciszka Witkowskiego, który tamże zginął. Losy Franciszka Witkowskiego i jego brata Mieczysława przybliżył bratanek Jarosław Witkowski. Na temat obławy w 1950 roku na m.in. Eugeniusza Ołowia z miejscowości Jabłonowo głos zabrała Pani Duchnowska – mieszkanka tejże wsi w tym okresie. Podczas konferencji wypowiedział się również Pan Władysław Skubich, który został aresztowany i więziony przez białostocki UB. Powodem aresztowania była przynależność do nielegalnej organizacji harcerskiej co w tym czasie uważano za przestępstwo.

Konferencja poświęcona żołnierzom wyklętym ziemi gołdapskiej zostało zorganizowane przez Harcerski Ruch Ochrony Środowiska im. Św. Franciszka z Asyżu, XI Gołdapską Grupę Harcerzy Leśnych i Bibliotekę Publiczną w Gołdapi.