Zielone gry

„Zielone Gry. Biblioteki i organizacje pozarządowe włączają młodych do gry o przyrodę” to projekt edukacyjno-ekologiczny , do którego przystąpiła Biblioteka Publiczna w Gołdapi. Edukacja odbywa się w bardzo atrakcyjny sposób za pomocą gier planszowych oraz internetowej. Kierowana jest do młodych ludzi (od gimnazjalistów do studentów) w celu zwiększenia ich wiedzy na temat bioróżnorodności, zmian klimatu oraz wartości ekosystemów. Pierwsze szkolenie przygotowujące do przeprowadzenia warsztatów dla dzieci i młodzieży odbyło się w Olsztynie w dniach 6 – 8 października. Uczestniczyła w nim Lucyna Świerzbin z filii bibliotecznej w Grabowie. W ramach projektu biblioteka otrzymała grę planszową „Catan”.

spacer