„Zawsze jest pora na miłość” – montaż poetycki

W dniu św. Walentego w Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowym Biblioteka Publiczna i Uniwersytet Trzeciego Wieku przygotowały w/w montaż. Właściwie główną organizatorką tego montażu poetyckiego była pani Urszula Wrzosek, to właśnie ona wraz z 9 studentkami zaprezentowały wiersze polskich poetek m.in. Małgorzaty Hillar, Haliny Poświatowskiej, Wisławy Szymborskiej itp. Nasza rodzima poetka pani Urszula organizatorka tego wieczoru przeczytała 2 napisane przez siebie wiersze.  Końcowym etapem tego wieczoru była dyskusja osób z widowni na temat zaprezentowanych wierszy. Wieczór był wesoły, miły, nich żałują ci, którzy z niego nie skorzystali.

Kolejnym spotkaniem będzie „Piosenka biesiadno-ludowa”, które odbędzie się 20.02.2019 r. o godz. 1700. Zapraszamy.