Zapraszamy po nowości

Do wypożyczalni dla dorosłych Biblioteki Publicznej w Gołdapi właśnie trafiły nowości z zakresu profilaktyki uzależnień. Zapraszamy do wypożyczania kilkunastu pozycji o uzależnieniach.

Działanie zostało dofinansowane ze środków Gminy Gołdap na realizację zadania pn.: „Zachowaj trzeźwy umysł” w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2022.

spacer