Zainteresowanie Photonami w bibliotece!

Dnia 4 kwietnia odwiedziły bibliotekę trzy grupy, dwie klasy ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w  Gołdapi oraz 5-latki z Przedszkola Niepublicznego „U Kubusia Puchatka”.

Grupy były liczne, podzielone je na mniejsze. Część dzieci realizowała zajęcia  z robotami, a druga część kodowanie offline, potem była zamiana.

Photony wzbudziły ciekawość i zainteresowanie u dzieci. Za pomocą tabletu poznawały funkcje robota, mogły sterować ruchem, wywoływać dźwięk i światło w czujkach Photona. Dzieci pracowały w grupach ucząc współpracy w zespole oraz rozwijały zdolności manualne i decyzyjne. Przy tym świetnie bawiły się.

Dla pozostałych przygotowano zajęcia, kodowanie offline. Były to różne zabawy z kubkami, m.in. ustawianie ich według sekwencji podanej na kartce, budowa wysokiej budowli.

Dziękujemy wychowawcom Paniom ze szkoły i z Przedszkola „U Kubusia Puchatka” ze swoimi grupami za mile spędzony czas oraz za „kubusiowe” podziękowanie dla Biblioteki Publicznej w Gołdapi.

Zapraszamy szkoły i przedszkola na zabawę z Photonem w każdy poniedziałek.