Zaczytaj się w książkach gołdapskich autorów

Zapraszamy do wypożyczania poezji i prozy naszych gołdapskich autorów!
Książki dostępne są w dziale zbiorów specjalnych Biblioteki Publicznej w Gołdapi.
Godziny otwarcia:
Wtorek     1000 – 1800
Środa       1000 – 1800
Czwartek  1000 – 1800
Piątek        800 – 1600
Sobota      800 – 1400