Z encyklopedią i słownikiem za pan brat

Dnia 7. 12. 2012 r. uczniowie klasy V ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi przybyli do czytelni Biblioteki Publicznej na lekcję biblioteczną pt. „Z encyklopedią i słownikiem za pan brat” przygotowaną i poprowadzoną przez pracownika czytelni Agnieszkę Pietrewicz.
W prosty i przystępny dla dzieci sposób omówione zostały podstawowe zasady korzystania z encyklopedii i słowników, zaprezentowano rodzaje słowników i ich zastosowanie omówiono zasady wzorowego czytania. Po prezentacji uczniowie wykorzystali zdobytą wiedzę o słownikach i encyklopediach do wykonania zadań. Każda z grup prezentowała swój zestaw pokazując z jakich słowników korzystali. Uczniowie chętnie brali udział w dyskusji i odpowiadali na liczne pytania.