„Z dziada pradziada przekazywane, a mało nam znane” #5

Biblioteka Publiczna w Gołdapi zaprasza do wysłuchania ostatniego w tegorocznej edycji nagrania z cyklu „Z dziada pradziada przekazywane, a mało nam znane” – mity, legendy i podania z Warmii i Mazur. Dziś przedstawiamy Państwu baśniową opowiastkę mazurską pt.: „Proszenie i Prusy” na podstawie Günter Schiwy, Niewłaściwe użycie słowa „Prusy”, w: Wielki skarbiec mazurskich bajek, legend i podań / Der grosse Schatz masurischer Märchen, Sagen und Legenden,; tł. z jęz. pol. Dietmar Serafin; il. Zofia Góralczyk-Markuszewska, Olsztyn 2007, s. 13-15. Opowiada: Zbigniew Chojnowski. Życzymy przyjemnego odbioru.

Zbigniew Chojnowski – poeta, prozaik, historyk literatury, krytyk literacki. Jest profesorem nauk humanistycznych zatrudnionym w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którym kieruje. Przewodniczy Radzie Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo. Bada literaturę XX i XXI wieku. Koncentruje się na zagadnieniach poezji, ideach poezji, problemach tożsamościowych, literaturze PRL-u i emigracyjnej, wyobraźni religijnej, geopoetyce, nowym regionalizmie. Analizuje piśmiennictwo mazurskie XIX stulecia pod względem tematyczno-językowym oraz kulturowym. Publikuje m.in. w: “Archiwum Emigracji”, “Napisie”, “Ruchu Literackim”, “Sztuce Edycji”, “Wieku XIX”, “Pracach Literaturoznawczych”. Uprawia krytykę literacką, współpracując z redakcjami “Nowych Książek”, “Toposu”, “Twórczości”, “Borussii”, “Akcentu”, “Nowego Napisu” i “Forum Akademickiego”.