Wystawa zdjęć 15 Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego

Wystawa zdjęć 15 Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego, zorganizowana przez Bibliotekę Publiczna w Gołdapi cieszy się dużą popularnością szczególnie wśród młodzieży.

W 1951r. w Ełku powstał 32.daplot, który został przeformowany na 50.daplot, a następnie w 1963r. na 133.paplot i przedyslokowany do Gołdapi. W skład pułku wchodziły dwa dywizjony armat po 3 baterie każdy. Na uzbrojeniu posiadał wówczas 85 i 37mm armaty przeciwlotnicze. W 1967r. rozkazem MON Nr 025/MON została przywrócona pierwotna historyczna nazwa 15.paplot.

12 listopada 1994r. w imieniu Prezydenta RP, zastępca dowódcy WOW – gen. bryg. Zygmunt Skuza wręczył pułkowi nowy sztandar ufundowany przez społeczeństwo miasta i regionu Gołdap. Jednocześnie decyzją nr 76/MON z 4 sierpnia 1994r. 15 Pułk Przeciwlotniczy otrzymał wyróżniającą nazwę „Gołdapski” i coroczne Święto Pułku ustanowiono na dzień 7 maja – data powstania jednostki 7.05.1944r.

15.Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy jest oddziałem przeciwlotniczym podporządkowanym Dowódcy 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, stacjonuje w garnizonach Gołdap i Elbląg. Przeznaczony jest do zwalczania celów powietrznych lecących na małych i bardzo małych wysokościach.

Zdjęcia prezentowane  na wystawie, przedstawiają podstawowy sprzęt bojowy, przybliżają nam historię pułku, służbę żołnierzy i uświadamiają ogromną rolę jaką 15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy pełni –  dla naszego miasta i całego kraju.

Od początku miesiąca zwiedziło ją ponad 180 osób. Zapraszamy do oglądania wystawy do dnia 24.05.2018 r. w drugim budynku Izby Regionalnej Muzeum Ziemi Gołdapskiej im M.M. Ratasiewicza w Gołdapi (budynek obok gimnazjum).