Wystawa wspólna granica wspólne dziedzictwo

Wystawa jest efektem projektu Uniwersytetu Warszawskiego pod patronatem Polskiego Ministerstwa Spraw zagranicznych.
Projekt miał na celu wykonanie dokumentacji, uporządkowanie istniejących informacji i promowanie wiedzy na temat zachowanych materialnych świadectw kontaktów Polski i Turcji.
Na wystawie poznamy Twierdze z pogranicza Polski i Turcji z przełomu XVI /XVII w.
Wiedza na temat polskiego pogranicza oraz tych fortyfikacji zaciera się w świadomości kolejnych pokoleń. Pomimo złudnej obecności w społecznej świadomości zakorzenionej lekturą Sienkiewiczowskiego Potopu.
Lepsze poznanie atrakcji historycznych dawnego pogranicza Polski to zarazem wzrost świadomości historycznej. Zaowocuje ona dbałością o świadectwa wspólnej przeszłości.

Wystawa dzięki uprzejmości Polsko-Gruzińskiej Interdyscyplinarnej Stacji Badawczej im. Prof. S. Krukowskiego w Kutaisi (Krukowski Georgian-Polish Interdisciplinary Research Center).

W celu uzgodnienia zwiedzania wizyty prosimy o kontakt telefoniczny 87 615 05 45.