Wystawa „Jak przybyłem do Gołdapi”

Wystawa zorganizowana przez Bibliotekę Publiczną w Gołdapi wraz ze Związkiem Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z okazji 99 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości pt: „Jak przybyłem do Gołdapi” – cieszy się bardzo dużą popularnością.

Szczególne wyrazy uznania za chęć propagowania patriotyzmu wśród młodzieży gołdapskiej – należą się nauczycielom ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Gołdapi Pani Dyrektor Bożenie Kalinowskiej i Panu Jarosławowi Żukowskiemu. Zapoznawanie młodych ludzi z historią dotyczącą przeszłości naszego miasta i kraju – jest budowaniem tożsamości patriotycznej młodego pokolenia.

Dziękujemy i zachęcamy wszystkich do obejrzenia wystawy – prezentowanej w II budynku „muzeum” do dnia 09.12.2017 roku.