Wystawa fotograficzna “Gołdap wczoraj i dziś”

Wystawa fotograficzna pt. „Gołdap wczoraj i dziś” została otwarta 12 lipca 2018 r. o 18.00 w drugim budynku muzealnym. Wydarzenie wpisało się w obchody tegorocznych Dni Gołdapi, do których włączyła się Biblioteka Publiczna w Gołdapi przy współpracy z Domem Kultury w Gołdapi. Licznie zgromadzona społeczność podczas wernisażu miała możliwość obejrzeć zdjęcia pochodzące ze zbiorów Gołdapskiego Stowarzyszenia Historycznego Archeo, prywatnych zbiorów pani Sławy Tarasiewicz, zbiory udostępnione przez PSS „Społem” w Gołdapi oraz zbiorów Biblioteki Publicznej w Gołdapi. Prezentowane zdjęcia nawiązują do  obecnych czasów, PRL a także przedwojennych. Wystawę można obejrzeć do 10 sierpnia.

spacer