Wystawa cieszy się zainteresowaniem zwiedzających

Kolejna klasa (tym razem 3 e) z Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Gołdapi zwiedziła wystawę „Żołnierze 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego na misjach zagranicznych” w drugim budynku Muzeum Ziemi Gołdapskiej. Uczniowie mieli okazję obejrzeć wystawę w ramach lekcji Wiedza o społeczeństwie z nauczycielem Jarosławem Żukowskim.
Oprócz tej grupy, w dniu dzisiejszym wystawę zwiedziły dzieci ze szkół podstawowych powiatu gołdapskiego oraz grupa Litwinów.

spacer