Wyróżnienie w projekcie „O finansach… w bibliotece – 6. edycja”

Z przyjemnością informujemy, że Biblioteka Publiczna w Gołdapi została wyróżniona w konkursie na najlepszą inspirację pochodzącą z projektu „O finansach… w bibliotece – 6. edycja”. Nasza biblioteka była w tej edycji jedną ze 103 bibliotek w całej Polsce realizujących projekt. Do konkursu przystąpiło 21 bibliotek i zostaliśmy nagrodzeni jako jedyna biblioteka w województwie warmińsko-mazurskim. W poprzednich edycjach projektu nasza biblioteka również była nagradzana.

http://ofinansachwbibliotece.biblioteki.org/

Przy rozpatrywaniu zgłoszeń Jury oceniało, czy i w jaki sposób zgłoszenie umieszczone na portalu www.labib.pl spełnia następujące kryteria:

  • innowacyjne podejście do projektu,
  • efektywne i twórcze podejście metodyczne do edukacji finansowej,
  • atrakcyjność prezentowanych historii uczestników kursu,
  • zaangażowanie lokalnych partnerów biblioteki, wolontariuszy, przyjaciół biblioteki.

Przy okazji dziękujemy osobom i instytucjom, które wsparły nas w realizacji projektu, czyli Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów ze Starostwa Powiatowego w Gołdapi, Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi, PKO Bank Polski S.A. – Oddział 1 w Gołdapi oraz Kancelarii Notarialnej Adam Poszewiecki.

Słowa podziękowania kierujemy również do zaangażowanych i chętnych do zdobywania nowej wiedzy uczestników, bez których ten projekt nie miałby powodzenia.