Wyniki konkursu na spot i przedłużenie terminu

Konkurs na spot reklamowy „450-letnie urodziny Gołdapi” skierowany był do mieszkańców Gminy Gołdap. Celem konkursu było promowanie integracji, świadomości patriotyczno-lokalnej, wspólnoty i wizerunku miasta oraz nabycie (doskonalenie) umiejętności posługiwania się nowoczesnymi instrumentami promocji.

W związku z nadesłaniem jednego zgłoszenia do konkursu na  spot reklamowy „450-letnie urodziny Gołdapi” komisja konkursowa podjęła decyzję o nierozstrzygnięciu konkursu i przedłużeniu terminu składania prac do 30 września 2020 r. do godz. 15:00. Zgodnie z decyzją komisji Biblioteka Publiczna w Gołdapi ponownie zaprasza do udziału w konkursie.

W załączniku regulamin i formularz zgłoszeniowy.

KONKURS NA FILM – SPOT REKLAMOWY „450-LECIE URODZIN GOŁDAPI”.pdf

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU „450-lecie URODZIN GOŁDAPI”.odt

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU „450-lecie URODZIN GOŁDAPI”.pdf