„Wojna w poezji” – wyniki konkursu

Konkurs „Wojna w poezji” został zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną w Gołdapi. Jury dokonało oceny prac poprzez przyznawanie punktów w skali od 1 do 6. Po obradach spośród nadesłanych utworów jury postanowiło nagrodzić w następującej kolejności:

I miejsce: Urszula Wrzosek

II miejsce: Aleksandra Ratasiewicz

III miejsce: Zofia Błaszczyk

Gratulujemy!