„Witaminki” tematem lekcji multimedialnych w bibliotece.

W marcu 2015 r. w bibliotece odbyły się cztery lekcje multimedialne. Tematem były „Witaminki” czyli dopalacze i narkotyki. Uczestniczyły klasy I d, I e, III s oraz III f z gołdapskiego gimnazjum wraz z wychowawcami. W lekcjach łącznie wzięło udział 67 uczniów. Młodzież zapoznała się z pojęciem asertywności, jakie jest zachowanie asertywne i jak zachowywać się asertywnie w różnych sytuacjach. Obejrzeli krótki film z cyklu :Asertywność pt.: „Witaminki”. Następnie uczniowie poznali pojęcie narkotyk i dopalacz oraz jaka jest różnica między nimi. Poznali również rodzaje narkotyków i dopalaczy, jak wyglądają, jakie są rodzaje, podział, objawy po zażyciu oraz nazwy slangowe. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w lekcji.