Wieczór poezji „Regionalnych twórców”

Biblioteka Publiczna w Gołdapi od kilku lat organizuje wieczory poezji, podczas których prezentuje się zarówno teksty znanych twórców, jak też płody pióra miejscowych, uzdolnionych autorów. W spotkaniu, które odbyło się 06.06.2017 r. brały udział osoby tym tematem zainteresowane. Spotkanie było poświęcone naszym regionalnym twórcom, dlatego też czytane były ich wiersze. Dominowały utwory M. Słapika, U. Wrzosek, P. Jankowskiego ale też można było usłyszeć poezję M. Ratasiewicza, J. Drozdowskiej, M. Dobrowolskiej itd. W spotkaniu uczestniczyło 10 osób.