Wieczór poezji bożonarodzeniowej

W dniu 15 grudnia o godz. 18.00 w gościnnych progach Szkoły Muzycznej odbył się wieczór poezji i muzyki kolędowej pod hasłem „Kolędować Małemu”. To wspólne dzieło Biblioteki Publicznej (Wiesława Młyńczaka, Aleksandry Ratasiewicz) i Uniwersytetu Trzeciego Wieku skupiło spore grono słuchaczy (ok. 65 osób), zainteresowanych tradycją świąt Bożego Narodzenia, słowem i pieśnią czczącymi tajemnicę wcielenia Słowa Bożego i przyjścia na świat Bożego Dzieciątka. Oprawą muzyczną tego wieczoru był zespół muzyczny działający przy Parafii NMP z Żabina. Uczestnicy wyrazili aprobatę do tego typu spotkań okolicznościowych. O kolejnym spotkaniu poinformujemy na stronie Biblioteki Publicznej.