Na zdjęciu widzimy uczestników wydarzenia siedzące przy stole.

Wieczór poetycko –muzyczny

Miłośnicy poezji i muzyki w dniu 6 października 2022r. wzięli udział w niecodziennym wydarzeniu, wieczorze poetycko – muzycznym Barbary Bester i Katarzyny Niestieruk zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Gołdapi. Uczestnicy zostali przywitani przez dyrektora biblioteki oraz zaproszeni do wysłuchania przygotowanej części artystycznej. Prezentowane wiersze Barbary Bester zostały odczytane przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi. O nastrojową oprawę muzyczną wieczoru zadbała Katarzyna Niestieruk uczennica klasy 3A Szkoły Podstawowej Nr 5 im Noblistów Polskich w Gołdapi oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I st. i. Prof. Witalisa Jerzego Raczkiewicza  w Gołdapi, która zagrała krótkie utwory na flecie. Dla wszystkich uczestników spotkania został przygotowany słodki poczęstunek przez mamę Kasi Niestieruk oraz pracowników biblioteki.

spacer