Wieczór literacko- muzyczny „Moje Boże Narodzenie”

W czwartek 14 grudnia 2017 r. w Bibliotece Publicznej w Gołdapi odbył się kolejny wieczór literacko- wokalny o tematyce bożonarodzeniowej. Tematem wieczoru było „Moje Boże Narodzenie – wieczorne rozmowy”. Spotkanie miało charakter dwuczęściowy. Pierwsza część to część literacka na której uczestnicy zaprezentowali wiersze nie tylko znanych pisarzy, w śród których były też wiersze napisane przez nasze rodzime poetki. Nie tylko wiersze były przedstawione podczas tego spotkania. Zarówno uczestnicy jak i goście z widowni dzielili się swoimi refleksjami i tradycjami jakie wynieśli z rodzinnego domu. Druga część to słowo śpiewane. Zespół „Sursum Corda” działający przy parafii Narodzenia NMP w Żabinie zaprezentował pieśni, pastorałki i kolędy dotyczące Bożego Narodzenia. Widownia jak zwykle nie zawiodła, było nas ponad 50 osób.