Wieczór literacki w bibliotece

W dniu 25 czerwca 2021 r. o godzinie 17:00 w sali nr 2 Biblioteki Publicznej w Gołdapi odbyło się spotkanie literackie z panią Aleksandrą Ratasiewicz regionalną pisarką, a przede wszystkim nauczycielką. Pani Aleksandra – to wieloletnia polonistka Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi, znana jest nie tylko uczniom, ale również gołdapianom.

Spotkanie rozpoczęła przywitaniem Agnieszka Dziobkowska dyrektor Biblioteki Publicznej w Gołdapi. Autorka zaczęła od historii, a skończyła tematycznie na teraźniejszości. Zaprezentowała książki, które wydała, przytoczyła fragmenty ciekawych jej zdaniem spraw zawartych w swoich publikacjach. Fragmenty przytoczone przez autorkę zostały zaczerpnięte między innym z dwóch pozycji „Blisko i trochę dalej” i „Gołdap i … my”. W trakcie omawianych prezentacji widownia zgromadzona na wieczorze literackim wchodziła w interakcję i rozpoczęła się piękna dyskusja między autorką a widownią. Samo spotkanie miało charakter kameralny.

Kolejne spotkanie odbędzie się 30.06.2021 r. z poetką regionalną Urszulą Wrzosek w sali nr 2 Biblioteki Publicznej w Gołdapi, na które już dziś zapraszamy.