W poszukiwaniu księgi mądrości

W ramach kampanii “Cała Polska Czyta Dzieciom” zaproszenie do czytania bajek przyjęła emerytowana nauczycielka . Spotkała się 28 kwietnia w filii bibliotecznej w Grabowie z uczniami klasy II miejscowej szkoły podstawowej.
Pani Czesława przeczytała książkę Agnieszki Glapiak pt. “Przyjaciele z Gołdapi, czyli jak jeleń, żuraw i nietoperz po Mazurach Garbatych wędrowali i księgi mądrości szukali.” Bohaterowie bajki wędrując po Mazurach szukają księgi mądrości, odwiedzają wiadukty w Stańczykach, piramidę w Rapie, Piękną Górę i inne miejsca naszego regionu.
Okazuje się, że to życie jest wielką księgą mądrości, gdzie ciągle uczymy się jak sobie radzić i jak postępować.
Jeleń, żuraw i nietoperz napisali swoją książkę, by ukazać piękno naszej krainy i namówić, by często w te strony przybywać. Uczestnicy spotkania w skupieniu wysłuchali czytaną opowieść, zadawali pytania i brali udział w dyskusji.
Dzieci podziękowały lektorce gromkimi brawami.