W drodze do świętości

Październikowe spotkanie dyskusyjnego klubu książki w filii bibliotecznej w Grabowie skupiło się wokół lektury Williama Dalrymple „Dziewięć żywotów. Na tropie świętości we współczesnych Indiach”.

Reportaże zainspirowały uczestników do burzliwej dyskusji, a opinie  były podzielone.

Oto wypowiedź jednego z czytelników :

Religie…

Drogowskazy dla wiernych czy „opium dla ludu”…? Jak pokazuje historia – wszystkie „cywilizowane” religie wywodzące się z wybrzeży Morza Śródziemnego okazywały się w końcu przyczyną lub bardzo poręcznym pretekstem do wszczynania wojen i prześladowań w przebogatej gamie form.

Hinduizm ze swoją różnorodnością, nas – ludzi zachodu – może szokować drastycznymi sposobami okazywania wiary co jednak w odniesieniu do opisanych przypadków skłania do refleksji nad jej (wiary) głębią i prawdziwością. Mając świadomość dewaluacji chrześcijaństwa, wewnętrznych wojen islamu i peryferyjności judaizmu odważę się twierdzić, iż najstarsza z pięciu współczesnych religii wraz z buddyzmem mają dużą szansę przetrwać w laicyzującym się świecie, podczas gdy pozostałe trafią na półki bibliotek do działu mitologie.

Hare Krishna Hare Rama.

Ignacy Przybylski