„Uśmiech rodzi uśmiech”

We wtorek 16 sierpnia w Bibliotece Publicznej w Gołdapi podczas „Letniej akademii w bibliotece” spotkaliśmy się z Panią Agnieszką, psycholog pracującą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi. Dowiedzieliśmy się jaka jest różnica pomiędzy agresją a przemocą, ułożyliśmy rozsypankę z podziałem na przemoc fizyczną i psychiczną, nauczyliśmy się wierszyka na pamięć oraz ułożyliśmy zdania w poprawnej kolejności. Na zajęciach było dużo przykładów z problemami do rozwiązania – wszyscy wspólnie szukaliśmy odpowiedzi na nie.

W środę mieliśmy kolejne super spotkanie z FINCHAMI. Tego dnia zaprogramowaliśmy nasze roboty i wykonaliśmy tor przeszkód. Każdy Finch miał mierzony czas oddzielnie. Okazało się, że wcale prędkość robota nie musi być ustawiona zbyt duża, gdyż przeszkadza to w przejazdach. Zajęcia w ramach „Letniej akademii w bibliotece” sprawiły dzieciom mnóstwo frajdy.

W czwartek wykonaliśmy prace plastyczne do konkursu pt. „Co jest najważniejsze”, głównym celem pracy było promowanie zdrowego stylu życia oraz upowszechnianie wzorców i postaw prozdrowotnych. Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową, a o wynikach dowiemy się we wtorek.

Piątkowe multimedialne zajęcia „Letniej Akademii w Bibliotece” prowadzone przez informatyka Pana Pawła wyjaśniły dzieciom wpływ Internetu na nasze życie i zagrożenia, jakie za sobą niesie. 13 uczestników podczas zajęć dotyczących bezpieczeństwa w Internecie, mogła poznać zalety i wady korzystania z portali internetowych. Instruktor przedstawił w ciekawej graficznej formie skutki nadmiernego lub bezmyślnego i nie ostrożnego korzystania z Internetu. Dzieci dowiedziały się między innymi o skutkach zawierania znajomości przez Internet, wykorzystaniu naszych zdjęć w nieodpowiedni sposób, żartach, które mogą zrobić przykrość innym. Ciekawe, edukacyjne zajęcia z pewnością dały uczestnikom dużo do myślenia i uświadomiły ich jak łatwo jest się uzależnić od komputera i jak tego uniknąć.

Projekt realizowany ze środków finansowych na realizacje zadania w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2016”.