“U korzeni gołdapskiego harcerstwa”

Aż czterystu instruktorów przeszło przez szeregi gołdapskiego harcerstwa od 1945 roku – taką informacją podzielił się harcmistrz Zdzisław Skrodzki podczas czwartkowego otwarcia w Muzeum Ziemi Gołdapskiej wystawy pod nazwą: “U korzeni gołdapskiego harcerstwa”. Prelegent doliczył się również, że w tym okresie gołdapskim hufcem kierowało 15 komendantów.

Najdłużej, bo 17 lat, była komendantem Bożena Kalinowska. Na wystawie znalazła się głównie dokumentacja fotograficzna. Na szczęście kroniki gołdapskiego hufca przez lata były przechowywane i niektóre zapisy sięgają jeszcze lat sześćdziesiątych.

Organizatorem wystawy jest zespół ds. promocji Hufca Gołdap.