„Tydzień z Internetem” w Bibliotece Publicznej w Gołdapi

29 marca 2014 roku w Bibliotece odbyło się spotkanie z uczniami 2 klasy gimnazjum „Zagrajmy w przyszłość”, organizowane w ramach kampanii „Tydzień z Internetem”.
Młodzi ludzie podczas spotkania poznali różnego typu zawody oraz umiejętności niezbędne do ich wykonywania, nauczyli się kojarzyć swoje zasoby osobiste z konkretnymi zawodami, a także przypomnieli sobie swoje największe dotychczasowe sukcesy. Poznali także bezpłatne narzędzie „Twój potencjał” przeznaczone dla osób zastanawiających się nad wyborem ścieżki zawodowej, dostępne online w serwisie www.praca-enter.pl. (Scenariusz przygotowany przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych we współpracy FRSI i z Microsoft, między innymi w oparciu o zasoby z projektów „RozPRACUJ to z biblioteką” i „Link do przyszłości. Młodzi, Internet, Kariera”).
Spotkanie zostało zrealizowane w oparciu o scenariusz przygotowany przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych we współpracy FRSI i z Microsoft.