Tu ważne jest odczuwanie, niekoniecznie analiza

Podczas spotkania w Bibliotece Publicznej, gołdapski poeta Piotr Jankowski wprowadził pewne novum i wydaje się, że to się sprawdziło – rozdał publiczności wydrukowane wiersze, które potem przeczytał.

Rzadko się bowiem zdarza by po pierwszym przeczytaniu wiersz utkwił w pamięci odbiorcy. Spotkanie odbyło się w kameralnym gronie. Godna podkreślenia jest komunikatywność, z jaką Piotr Jankowski czyta swoje wiersze i mówi o swojej twórczości. A jest to poezja niełatwa, pobudzająca do głębszej refleksji. Autor zresztą już na początku podkreślił pozytywne znaczenie wielości interpretacji utworu poetyckiego. Prezentował głównie utwory przeznaczone do nowego zbioru, dwa ze swojej pierwszej książki oraz publikowane w antologiach i pismach literackich.

Wśród poetów, którzy go w jakimś stopniu inspirowali wymienił między innymi imaginistę Ezrę Ponda. Nie krył sentymentu do poezji Jacka Podsiadły.

W trakcie dyskusji Aleksandra Ratasiewicz podkreśliła jak ważne jest odczuwanie poezji, niekoniecznie „rozczłonkowywanie wiersza”.

Spotkanie odbywało się ramach cyklu organizowanego przez pracowników Biblioteki Publicznej – Agnieszkę Pietrewicz i Wiesława Młyńczaka.