Teatr przy stoliku – „Słowa do wolności”

Biblioteka Publiczna w Gołdapi zaprasza 5 listopada o godz. 17:00 na Teatr przy stoliku w Centrum Dydaktyczno – Szkoleniowym, ul. Partyzantów 31, sala 67.
Autorka scenariusza Wiesława Szymańska buduje opowieść o drodze Polski do niepodległości poprzez słowa wybitnych poetów, prozaików, dramaturgów, jak również działaczy społecznych i politycznych. Spoiwem łączącym teksty autorów z różnych epok, (m. in. Mickiewicz, Słowacki, Wyspiański, Rydel, Piłsudski, Hemar, Tuwim, Orzeszkowa, Baczyński, Jan Paweł II), są przejmujące i aktualne w swej historyczno-literackiej diagnozie pieśni wybitnego barda Jacka Kaczmarskiego. To znakomity poetycko-muzyczny komentarz do dziejów Polski od zaborów po współczesność.
Czytają i śpiewają: Wiesława Szymańska i wymiennie: Marian Czarkowski/Grzegorz Gromek – aktorzy z Teatru im. Jaracza w Olsztynie.