Teatr przy stoliku

Biblioteka Publiczna w Gołdapi zaprasza na liryczną komedię „Blaha i Vrchlicka” 7 maja 2018 r. o godz. 17:00 w Centrum Dydaktyczno – Szkoleniowym, ul. Partyzantów 31, sala 67.