Tajniacy w Bibliotece Publicznej w Gołdapi

Dnia 30 listopada 2016 roku miłośnicy i kolekcjonerzy gier planszowych, oprócz gry „Tajniacy” rozgrywali wiele nowych ciekawych gier takich jak: „Jenga”, „Dobble”, „Pędzące ślimaki”.

Miłośnicy gier, spotykający się w każdą środę w bibliotece, byli bardzo zadowoleni z nowych gier zakupionych przez bibliotekę. Zakupiono ponad 20 gier planszowych – najnowszej generacji, stanowiących rozrywkę na wysokim poziomie zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci. Biblioteka Publiczna, otrzymała środki finansowe na zakup gier planszowych z „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2016”. Osoby które grają, lub chciały by zagrać w bardzo ciekawe gry planszowe i poznać interesujących ludzi ZAPRASZAMY do Biblioteki Publicznej w Gołdapi w każdą środę od godz.17:00 – do godz. 19:00 sala nr 2.

spacer