„Tajniacy”, „Taboo”, „Mamy Szpiega”, „Splendor”

To tylko kilka tytułów gier planszowych spośród 22 nowości jakie Biblioteka Publiczna w Gołdapi oferuje swoim graczom.

Dzięki Gminnemu Programowi Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2016 – Biblioteka Publiczna w Gołdapi mogła zakupić gry planszowe dla dzieci i dorosłych. Gry planszowe w naszej Bibliotece cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży i osób dorosłych. Dotychczas, cykliczne środowe spotkania miłośników i kolekcjonerów gier planszowych, odbywały się dzięki uprzejmości księdza Andrzeja Domańskiego z Żabina, który przywoził na każde spotkanie gry ze swoich prywatnych zbiorów i uczył zasad wszystkich chętnych. Obecnie, dzięki środkom przekazanym przez Gminę – Bibliotece, grono osób uczestniczących w środowych grach znacznie się powiększyło.

Z czego się bardzo cieszymy. Dzięki pasji Księdza Andrzeja, którą zaraził wiele osób, te ciekawe zajęcia cieszą się ogromna popularnością – Dziękujemy ! I oczywiście Zapraszamy wszystkich chętnych do gry w każda środę w godzinach od 17.00 do 19.00 do Biblioteki Publicznej – sala nr 2.