Ta niepodległa – Polska – wieczór słowno-muzyczny

Dnia dziewiątego listopada 2021 r. w Bibliotece Publicznej w Gołdapi odbył się montaż słowno-muzyczny. Wieczór ten podzielony był na dwie części. W pierwszej części wystąpiły słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które przeczytały wiersze dotyczące święta 11 Listopada. Wiersze były różnorodne od Staffa po współczesność. W drugiej części wieczoru zespół muzyczny z Żabina „Sursum Corda” zaprezentował pieśni tradycyjne jak też i nowoczesne dotyczące tego święta. Widownia zgromadzona na wieczorze była zachwycona – były nawet bisy. Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom oraz publiczności za przybycie na spotkanie.