„Szum” Magdaleny Tulli to opowieść o przebaczeniu

W Bibliotece Publicznej w Gołdapi 10 grudnia odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Omawiana była książka Magdaleny Tulli „Szum”, mimo że niezbyt duża objętościowo to piękna i boleśnie prawdziwa, ale wymagająca sporej uwagi i skupienia. Emocje i uczucia dziewczynki i jej bliskich nigdy nie są do końca zdefiniowane, pozostawiają margines niedopowiedzenia. Dzięki temu zabiegowi książka skłania czytelnika do refleksji, czy przypadkiem on także nie doświadczył w życiu podobnej sytuacji? Czy człowiek jest wstanie wyrwać się z pętli traumatycznego przeznaczenia? Czy w szumie codzienności może odnaleźć chwilę ciszy, by dotrzeć do swojego wnętrza i powiedzieć sobie co powinien robić…?

Na zakończenie spotkania klubowiczki DKK otrzymały upominki od Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, która jest koordynatorem projektu.