„Sztuka dziergania”

Biblioteka Publiczna w Gołdapi zorganizowała w sobotę (18.11.2023 r.) kolejne, poranne warsztaty dziergania, które okazały się pasjonującym doświadczeniem. Spotkanie stało się doskonałą okazją do wspólnego spędzenia czasu w bibliotece. Dzierganie to relaksująca aktywność, idealna na długie, jesiennie wieczory, a praca nad detalami na drutach i szydełku poprawia sprawność palców i umiejętności manualne uczestniczek.

Warsztaty nie tylko koncentrowały się na tworzeniu rękodzieł, lecz także na budowaniu relacji i prowadzeniu rozmów na różnorodne tematy. To spotkanie umożliwiło bliższe poznanie się i wymianę doświadczeń. Uczestniczki wyraziły entuzjazm oraz chęć uczestnictwa w przyszłych warsztatach dziergania organizowanych przez bibliotekę.

Warsztaty z dziergania będą odbywały się raz w miesiącu.

Projekt „Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni” jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w partnerstwie z Save the Children International.
#FRSI_BibliotekaDlaWszystkich
#RóżniRówniWażni
Проект «Бібліотека для кожного. Різні. Рівні. Важливі» реалізується Фундацією розвиткуінформаційного суспільства у партнерстві з Save the Children International.
#FRSI_Бібліотекадлякожного
#РізніРівніВажливі
#FRSI_BibliotekaDlaWszystkich
#RóżniRówniWażni
#FRSI_Бібліотекадлякожного
#РізніРівніВажлив
„Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni”
«Бібліотека для кожного. Різні. Рівні. Важливі».