Świat ciągłych rewolucji w książce Moniki Jaruzelskiej

W Bibliotece Publicznej w Gołdapi 25 marca odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Rozmawialiśmy o książce Moniki Jaruzelskiej „Zmiana”.

Jak sam tytuł wskazuje jest to książka o zmianie. Zmianie w kulturze, sposobie naszego życia i myślenia. Autorka zgrabnie zauważa jak wiele się zmieniło w postrzeganiu świata na przestrzeni zaledwie kilkudziesięciu lat. W swojej książce Monika Jaruzelska przedstawia różne rodzaje zmian zachodzących w społeczeństwie np. postępująca unifikacja ubrań dla kobiet i mężczyzn. Dzięki temu książka skłania do refleksji nad otaczającym nad światem i nami samymi.