Na zdjęciu samochód straży pożarnej Jelcz z ok. 1969 r. Fotografia biało-czarna.

Straż pożarna z dawnych lat

Straż pożarna dawniej.

http://wmbc.olsztyn.pl/dlibra/docmetadata?id=4853&from=latest

http://wmbc.olsztyn.pl/dlibra/docmetadata?id=4852&from=latest

http://wmbc.olsztyn.pl/dlibra/docmetadata?id=4850&from=latest

http://wmbc.olsztyn.pl/dlibra/docmetadata?id=4849&from=latest

http://wmbc.olsztyn.pl/dlibra/docmetadata?id=4848&from=latest

http://wmbc.olsztyn.pl/dlibra/docmetadata?id=4847&from=latest

spacer