Stop przemocy!

Biblioteka Publiczna w Gołdapi włącza się do Kampanii “Biała Wstążka”, która  zrodziła się w Kanadzie w 1991 r.  Ma na celu walkę z przemocą wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania. Jest też protestem przeciwko dyskryminacji wynikających z uwarunkowań historycznych, środowiskowych i społecznych.

Elie Wiesel powiedział, że: „W obliczu okrucieństw musimy stanąć po jednej ze stron. Cisza to rozkaz dla kata