Stop agresji !!!

Biblioteka Publiczna w Gołdapi, zaprasza na biblioteczne lekcje wychowawcze. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom edukacyjnym i potrzebie przedstawienia młodzieży skutków i konsekwencji pewnych zachowań, Biblioteka Publiczna organizuje lekcje biblioteczne, związane z tematyką dotyczącą problemów młodzieży, oraz współczesnego świata.

Jedna z takich lekcji odbyła się 13.10.2016 roku i dotyczyła „Agresji wśród dzieci i młodzieży szkolnej”, słuchaczami byli uczniowie gołdapskiego Gimnazjum.