Spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej z Pogorzeli

Biblioteka Publiczna w Gołdapi zorganizowała lekcje biblioteczne dla dwóch grup ze Szkoły Podstawowej w Pogorzeli przygotowane i przeprowadzone przez pracownika czytelni Agnieszkę Pietrewicz.
Pierwszą grupą były klasy I – III lekcja dotyczyła bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Głównym celem spotkania było przekazanie wiedzy o zagrożeniach, jakie mogą spotkać dzieci i młodzież w Internecie. W czasie spotkania dzieci obejrzały kreskówki dotyczące:

  • danych osobowych,
  • własności intelektualnej,
  • uzależnienia od komputera.

Przez pryzmat przygód występujących bohaterów prezentowane były zagrożenia internetowe i ich reakcja w sytuacjach wymagających radzenia sobie z problemami. Zwrócono też uwagę jak zachować się w sytuacjach ryzykownych, jakich danych o sobie nie należy podawać. Dowiedzieliśmy się co zrobić, gdy potrzebujemy pomocy. Uczestnicy spotkania uczestniczyli w ćwiczeniu jakim była dyskusja z prowadzącą zajęcia.
Drugą grupą byli uczniowie klas IV – VI dla nich została przygotowana lekcja dotycząca czasopism znajdujących się w Czytelniach naszej placówki. Celem lekcji było ukazanie przeznaczenia czasopism i gazet, zapoznanie z terminologią wydawnictw periodycznych, a głównie zachęcenie uczniów do czytania prasy. Uczniowie obejrzeli prezentację dotyczącą budowy i podziału czasopism, a także przeznaczenia czytelniczego. Po prezentacji uczniowie otrzymali trzy zadania do wykonania i
później wspólnie sprawdziliśmy poprawność,a uczniowie sami ocenili w jaki stopniu je wykonali. Wszyscy uczestnicy spotkania z dużym zainteresowaniem przeglądali prasę.