Spotkanie z uczniami gimnazjum w Grabowie

Przemoc rówieśnicza to temat dotyczący uczniów szczególnie w gimnazjum. W Zespole Szkół w Grabowie przy współpracy filii bibliotecznej 22 maja o 10.30 na zaproszenie przybyła policjantka z Komendy Powiatowej Policji asp. Marta Andruczyk odpowiedzialna za sprawy dotyczące osób nieletnich, która rozmawiała z gimnazjalistami na temat przemocy w szkole i wykroczeń nieletnich. Na wstępie uczniowie obejrzeli film edukacyjny pt. „Przemoc”, który jest w zbiorach bibliotecznych Biblioteki Publicznej w Gołdapi. Wszyscy uczestnicy poza trzema wyjątkami z zainteresowaniem i powagą wysłuchali wypowiedzi psychologa, który wypowiadał się na temat przemocy jej powstania, przebiegu i skutkach w oparciu o przykłady, które przedstawione były podczas filmu. Kolejnym etapem spotkania była wypowiedź policjantki, która również w oparciu o przykładowe zdarzenia mówiła o konsekwencjach prawnych dotyczących osób nieletnich w przypadku popełnienia przestępstwa, którym jest również przemoc wobec rówieśników jak również ogólnie przemoc w domu i w środowisku. Bardzo ważnym elementem było uświadomienie młodzieży gimnazjalnej o zgłaszaniu aktów przemocy i pomocy rówieśniczej w celu zapobiegania końcowych etapów w przypadku pozostawienia ofiary przemocy w osamotnieniu, która prowadzi do tragedii (próby samobójcze, okaleczenia, załamania psychiczne, depresje itd.). Na koniec spotkania policjantka przeprowadziła indywidualna rozmowę z uczniami stwarzające problemy wychowawcze. W związku z problemami wychowawczymi w szkołach także w Grabowie sądzić należy że to nie było ostatnie spotkanie.