Spotkanie z regionalnym pisarzem

19. 03. 2013 r. o godz. 13:00 w czytelni naszej biblioteki odbyło się  spotkanie z pisarzem regionalnym Mirosławem Słapikiem. Autor sam  wybrał i zapoznał nas z wierszami z następujących tomików:  „Odległości”, „Dasein”, „Szuurga”, „Biel”, które odpowiadały tematyce  spotkania. W spotkaniu udział wzięła młodzież z Liceum  Ogólnokształcącego oraz nieliczni dorośli. Po wysłuchaniu wierszy  młodzież bardzo chętnie zadawała pytania, tak dotyczące  twórczości, jak również planów na przyszłość związanych z  literaturą.

Zapraszamy na następne spotkanie.

*******
Mirosław Słapik urodził się 25 kwietnia 1955 r. w Sokółce. Od lat jest mieszkańcem Gołdapi. Dyrektor Biblioteki Publicznej w Gołdapi, dziennikarz, poeta. Jako poeta Mirosław Słapik debiutował w 1981 r. Publikował m.in. w „Warmii i Mazurach”, „Integracjach”, „Borussii”, „Jaćwieży”, „Toposie”, w miesięczniku „Poezja Dzisiaj”, macedońskim piśmie „Kulturnyj Żywot”, Antologii Literackiej Przed i za oraz antologii Niemcy w poezji polskiej. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Oprócz działalności literackiej angażuje się w działalność organizacyjną i wydawniczą. Jest wiceprezesem Stowarzyszenia Literackiego w Suwałkach i prezesem gołdapskiego Towarzystwa Aktywności Społecznej „Mazury Garbate”. Pełnił funkcję dyrektora Centrum Promocji i Regionu Gołdap oraz redaktora naczelnego dwutygodnika „Z bliska”. Taką też nazwę („Z bliska”) posiada prowadzone przez niego wydawnictwo, oraz seria, w której od 1998 r. wydaje tomiki poezji i prozy. Uhonorowany rzez Stowarzyszenie „Przypisani Północy” w Olecku tytułem „Pasjonat Przypisanych Północy”.

32c702b3d60552ac33be5dfbe636a4645475db5f