Spotkanie z poetą Wojciechem Kassem

W dniu 21 marca 2018 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Poezji w Bibliotece Publicznej w Gołdapi 18 odbyło się spotkanie autorskie z Wojciechem Kassem – poetą, eseistą, redaktorem sopockiego dwumiesięcznika literackiego „Topos”, dyrektorem Muzeum im. K.I. Gałczyńskiego w Praniu. autorem  tomików poetyckich: Do światła (1999), Jeleń Thorwaldsena (2000) – za które otrzymał nagrodę im. Kazimiery Iłłakowiczówny i nagrodę Stowarzyszenia Literackiego w Suwałkach,  Prószenie i pranie (2002),  Przypływ cieni (2004) i Gwiazda Głóg (2005) nominowany do Wawrzynu nagrody literackiej Warmii i Mazur, Pieśń miłości, pieśń doświadczenia (z Krzysztofem Kuczkowskim) (2006), Wiry i sny (2008) nominowany do Wawrzynu nagrody Literackiej Warmii i Mazur, oraz 41 (2010).

W 2012 ukazała się publikacja pt. Czterdzieści jeden. Wiersze i glosy, zawierająca pieśni z 41, dziennik poety z okresu ich pisania, komentarze krytyków i historyków literatury o tym tomie oraz wiersze nowe. W 2014 kolejny tomik Ba! Dwadzieścia jeden wierszy, w 2015 Przestwór. Godziny nominowany do Nagrody Literackiej Stołecznego Miasta Warszawy, 2016 ukazał się wybór poezji Pocałuj światło. 89 wierszy. Wojciech Kass  jest autorem opracowania o związkach Czesława Miłosza i jego krewnych z Sopotem Aj, moi dawno umarli (1996) oraz książki eseistycznej Pęknięte struny pełni. Wokół Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (2004) nominowanej do Wawrzynu nagrody literackiej Warmii i Mazur. Laureat nagrody im. Kazimiery Iłłakowiczówny i nagrody Nowej Okolicy Poetów za dorobek poetycki oraz nagrody prezydenta Sopotu w dziedzinie kultury i sztuki „Sopocka Muza”, odznaczony brązowym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Jego wiersze tłumaczone są na język niemiecki, angielski, włoski, francuski, hiszpański, litewski, czeski, słoweński, serbski, chorwacki, bułgarski, rosyjski.

Wojciech Kass zaprosił przybyłych na spotkanie do stworzonego przez siebie poetyckiego świata nie tylko za pomocą liryki, ale także w sposób niezwykle barwny opowiadając o swoim procesie twórczym. Podczas spotkania nawiązał do kondycji współczesnego świata i miejsca, jakie dziś zajmuje w nim poeta i jego poezja. Uczestnicy spotkania jak sami stwierdzili byli pod ogromnym wrażeniem po przeczytaniu kilku wierszy przez poetę. Spotkanie z poetą to okazja do zetknięcia się oko w oko z nietuzinkowym poetą, który ma już w polskiej literaturze ugruntowaną pozycję.