Spotkanie z NBP dot. Numizmatyki

W czwartek 9 maja o godz. 16:00 odbyło się w Czytelni spotkanie z przedstawicielem banku. Ideą spotkania był kurs „O finansach… w bibliotece”, a dokładnie V moduł „Bank centralny a inne banki – czy stopy procentowe mają wpływ na budżet domowy?”. Korzystając z uprzejmości pani dyrektor Narodowego Banku Polskiego oddział w Gołdapi na spotkanie pod hasłem „Numizmatyka” przybył pracownik banku pani Maria Sokołowska, opowiedziała o monetach i banknotach – jak sprawdzić autentyczność i uniknąć podrabianych banknotów. Ciekawostką była informacja na temat banknotów okazjonalnych poszukiwanych przez kolekcjonerów ale także waluty, która została wycofana z obiegu (co zrobić i na jakich warunkach są przyjmowane przez NBP). Spotkanie bardzo ciekawe również jako nowa forma współpracy.

spacer