Spotkanie WOT w Gołdapi

W Izbie Regionalnej pod nazwą „Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M. M. Ratasiewicza” 6 marca 2019  odbyło się spotkanie informacyjne Jednostki Strzeleckiej 1037 w Gołdapi, uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi z żołnierzami 41 Batalionu lekkiej piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Giżycku.

Celem spotkania było zaprezentowanie warunków służby w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej. Zostały omówione warunki rekrutacji, możliwości rozwoju osobistego, cele i zadania służby. Uczestnicy mieli możliwość obejrzenia wyposażenia i umundurowania oraz broni. Było to pierwsze spotkanie z młodzieżą zorganizowane na terenie naszego miasta.

Organizatorem spotkania był Oficer Sztabu 41 Batalionu Lekkiej Piechoty w Giżycku ppor. Marek Milewski przy współpracy z Biblioteką Publiczną w Gołdapi.