Spotkanie słowno-muzyczne: „W stulecie niepodległości”

Dnia 27.11.2018 r. w sali Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowej odbyło się spotkanie słowno-muzyczne pt.: W Stulecie Niepodległości”. Program spotkania przygotowała Biblioteka Publiczna w Gołdapi oraz zespół muzyczny „Sursum Corda”, działający przy Parafii Narodzenia NMP w Żabinie. Słowo wstępne wygłosiła pani Aleksandra Ratasiewicz, następnie czytający odczytali wiersze znane i mniej znane poświęcone tej tematyce. Oprawa muzyczna składająca się z zespołu wykonała 10 utworów znanych, ale były też 2 utwory, które słyszymy raczej rzadko. Podziękowanie końcowe, które wygłosiła pani Dyrektor Halina Wojtanis podsumowało całokształt tego udanego wieczoru.