Spotkanie było biesiadne i ludowe

Dnia 20 lutego 2019 r. o godzinie 17:00 rozpoczął się przegląd piosenki biesiadno – ludowej przygotowany przez słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Bibliotekę Publiczną w Gołdapi. W spotkaniu uczestniczyły władze powiatowe i gminne, radni, goście zaproszeni oraz słuchacze GUTW.

Prezes GUTW na wstępie przybliżyła historię pieśni, które zostały wykonane tego wieczoru. Z pieśnią na ustach powitały zgromadzonych studentki sekcji muzycznej. Zaprezentowane pieśni były wszystkim doskonale znane mi.in. „Hej z góry, z góry”, „Zielony mosteczek”, „Dziura w desce”, „Jarzębina Czerwona” itp. Do pieśni „Zasiali górale” uczestniczki sekcji muzycznej nie tylko śpiewały ale i zatańczyły. Widownia również brała czynny udział w śpiewaniu, na zakończenie gromkimi brawami nagrodzono występ uczestników i poproszono o BIS.

Spotkanie było bardzo biesiadne, ludowe i udane.