Spotkanie bibliotek publicznych

W czytelni Biblioteki Publicznej w Gołdapi odbyło się podsumowanie projektu „O finansach… w bibliotece II edycja”. Na spotkanie przybyły bibliotekarki, które wzięły udział w II edycji projektu oraz przedstawiciele tych bibliotek, które po obejrzeniu prezentacji, zdjęć i materiału multimedialnego, z jakim Biblioteka Publiczna zgłosiła się do konkursu, zdeklarowały przystąpienie do III edycji (jeśli zostanie ogłoszona).  Swoje dokonania zaprezentowały: Biblioteka Publiczna w Gołdapi, Gminna Biblioteka Publiczna w Dubeninkach i filia w Żytkiejmach. Podczas dyskusji nastąpiła wymiana doświadczeń, zaproponowano też nowe koncepcje na przyszłość.
Wynikające z projektu założenia miały swoje odzwierciedlenie w konkretnych efektach i jednogłośnie doszliśmy do wniosku, że jest zapotrzebowanie na działania skierowane do seniorów, mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, szczególnie gdy pod uwagę weźmie się postęp technologiczny w szczególności informatyzację.
W spotkaniu wzięła udział również st. asp. Marta Andruczyk z Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi, która włączyła się w realizację projektu na zasadzie współpracy z biblioteką. Na spotkaniach z seniorami policjantka w sposób szczególny przedstawiła problem przemocy, oszustwa i kradzieży – takie problemy dotyczą wszystkich ale w szczególności najbardziej narażeni są na nie seniorzy i osoby samotne.